Opsporen en behandelen van diverse verstoringen in het lichaam